Amanda Sundberg/Kjell Vowles

#215
Start time:

16 November, 08:56

Distance:

6,5 km, Breddenvägen, Upplands Väsby, SE

We run to not fly

Vi springer för att inte flyga Detta är våra första steg mot Paris. Om några veckor kommer Kjell att fortsätta den här resan med buss. Det är en resa som tar 24 timmar. Vi springer för att uppmana världens ledare att ta det ansvar som behövs, och för att säga att vi är beredda att ta konsekvenserna. Vi heter Amanda Sundberg och Kjell Vowles. Amanda är student och Kjell är chefredaktör för Klimatmagasinet Effekt. Om uppvärmningen ska begränsas till två grader, behövs obekväma beslut. Beslut som kommer påverka vårt sätt att leva, när vi måste sluta att elda fossila bränslen. Ett av de besluten innebär vi måste sluta flyga.. Så paradoxalt nog kräver en global kris också lokala lösningar. Vi måste bygga upp en värld och ett system som vi vill och kan leva i, snarare än ett som oundvikligen för oss till ekologisk katastrof. De här löpstegen tar oss närmare den världen. Det är en värld som är annorlunda än dagens, där avstånden är längre. Där 4400 kilometer till Paris verkligen är 4400 kilometer till Paris, inte en en och en halv timme med flyg, däremot kanske det är en vacker tågresa. Det är en värld som kan vara bättre att leva i än dagens, det är upp till oss att forma den hur vi vill.

We run to not fly

These are our first steps toward Paris. In a few weeks, Kjell will continue this journey by bus. A trip that will take 24 hours. We run to urge the world’s leaders to take responsibility for the future, and to say that we’re prepared to accept the consequences. Our names are Amanda Sundberg and Kjell Vowles. Amanda is a student, and Kjell is editor-in-chief for the climate magazine Effekt. In order to limit global warming to two degrees, we need to make some uncomfortable decisions. Decisions that will affect our way of life, as we need to stop burning fossil fuels. One of those decisions is that we need to stop flying. Paradoxically, this global crisis also requires local solutions. We need to create a world and a system that we can and want to live in, instead of one that inevitably brings us to an ecological catastrophe. These steps are taking us closer to that world. It is a world that is different from our current world, where distances are longer. Where 4400 kilometers to Paris really are 4400 kilometers to Paris, not one and a half hours by plane. But it might be a beautiful train journey. It is a world that can be better to live in than today’s. It is up to us to create it.