Karin Solum

#Runcop21
Start time:

14 November, 22:12

Distance:

3 km, Torsängsvägen 5, Söderhamn, SE

I run for my life

Jag är 70 år, men har sportat hela mitt liv. Jag har varit språklärare både i Sverige och i Afrika. Jag har rest en del och sett orättvisorna i världen. Naturintresset fick jag redan som barn i Norrbotten. Min man öppnade ögonen för mig vad gäller fåglar. Det förde oss till Amazonas regnskog. Vi fick se, förutom fantastiska fåglar, hur man från söder hugger ned regnskog för att bland annat odla sockerrör. Av detta gör man etanol som fraktas till Europa – för att vi ska få rent samvete, då vi kan köra våra många bilar på miljövänligt bränsle. Här var tydligt en skruv lös. Förstöra där för att förbättra här! Nedhuggna regnskogar påverkar klimatet. Redan ser vi långvarig torka, bränder och uteblivna skördar. Människor blir flyktingar för att överleva. Orättvisorna blir bara större. Men att få de giriga, de som till varje pris tror på evig tillväxt, att inse att vi nu står inför världens ödesfråga, ja, det är en utmaning, men ett måste. Vi har en trippelkris. Det är klimatet, ekonomin och naturresurserna vilka hänger ihop. Växer ekonomin, lägger man större beslag på de ändliga naturresurserna och klimatförändringarna är ett faktum. Vi har en planet. Det som sker lokalt, påverkar globalt! För att kanske kunna få större inflytande i min kommun, blev jag politiker, Miljöpartist och är nu ledamot i kommunfullmäktige och bygg- och miljönämnden. Jag springer för fred, kärlek, rättvisa i världen och för solidaritet med kommande generationer och alla människor i världen.