Ann-Katrin Möller

#Runcop21
Start time:

11 November, 22:30

Distance:

7.6 km, Skolgatan 1, 930 52 Fällfors, Skellefteå, SE

I run beacuse we are in a hurry to save this planet

Jag springer för att hjälpa alla andra människor som vill uppmärksamma att det är bråttom att göra något gemensamt för att förändra vårt sätt att plundra den jord vi har lånat av kommande generationer. Under 1990-talet arbetade jag med miljöfrågor, Agenda 21 och informerade kommunens anställda om att vi måste ställa om. Jag försökte och försöker göra det jag kan men inser att det är vi alla tillsammans som måste ändra våra sätt att bygga och ordna vårt samhälle, vårt sätt att se på våra rättigheter att ta av den gemensamma naturen och tillgångar vi har, det måste ändras. Jag vill att kommande generationer får ett bra liv här på jorden, att de får se rinnande rent vatten, snöklädda fjäll och gröna skogar. Jag vill att maten som serveras nu och till mina barnbarn ska vara god, nyttig, närodlad och minst tärande på miljön. Jag vill se fjärilar, bin, älgar här där jag bor och jag vill att det ska finnas pingviner och isbjörnar kvar på platser där de har sina livsmiljöer.