Emma Lindmark

#Runcop21
Start time:

12 November, 06:33

Distance:

ca 9 km, 774, Skellefteå, SE

Jag springer för rent dricksvatten

Vatten är en förutsättning för liv. Rent, friskt och färskt dricksvatten är något alla människor behöver varje dag. Det är också något som vi har den enorma turen att ha fri tillgång till i Sverige. Vi behöver bara vrida på en kran, och underbart och hälsosamt vatten strömmar ut i den temperatur vi valt. Det är något vi tar för givet, knappt reflekterar över. Ett av problemen vi som bor i Norden kommer ställas inför med ett förändrat klimat är ökade mängder nederbörd. I de mest extrema fall kommer dessa regn orsaka översvämningar, som i sin tur riskerar att höjda nivåer av grund- och ytvattnet. Det innebär en stor fara för vårt friska vatten som vi lever av. En förhöjd grundvattennivå innebär en stor risk att föroreningar hamnar i vattentäkterna vi tar vårt dricksvatten från. Dessa föroreningar kan ge oss människor som dricker vattnet akuta sjukdomar, vattenburen smitta och parasiter. Dessa föroreningar kan komma att helt förändra på hur vi ser på vatten. Jag vill kunna vrida på vattenkranen i mitt kök och vara säker på att det som kommer ut inte är giftigt för mig. Jag vill att framtida generationer ska kunna göra samma sak. Jag vill inte att vi ska förstöra det som faktiskt är förutsättningen för oss att kunna leva. Därför springer jag för rent dricksvatten.