Bob Glänta

#Runcop21
Start time:

12 November, 06:33

Distance:

3.0 km, 774, 931 93 Skellefteå, SE

Jag springer för att uppmärksamma klimat förändringarna!

Jag heter Bob Glänta och bor i byn Holmsvattnet ca 20 km söder om Skellefteå! Om jag kan bidra till att lyfta klimatfrågan genom att springa så gör jag det! Mitt intresse för miljö och klimat började redan i skogsbruksgymnasiet och har sedan följt mig genom livet. Jag har läst flera miljö/ekologi utbildningar men först senare när jag läste några miljö/klimat böcker från 70-talet insåg jag att det inte är en fråga om kunskap. Kunskapen om att vi påverkar miljön och klimatet negativt har vi haft väldigt länge, utan frågan är varför vi inget gör? Jag har länge känt att ett paradigm skifte måste ske i våran (väst väldens) syn på jorden och dess resurser! Någon måste visa vägen och nu är det dags att sluta snacka och istället agera. Låt oss agera tillsammans och följa våra hjärtan, där vi vet att sanningen finns! Själv är jag mest rädd för att sanningen i mitt hjärta ska försvinna/blekna i skuggan av konsumtions och tillväxt stressen, därför springer jag!

I’m running to draw attention to climate change!

My name is Bob Glade and I live in the village of Holmsvattnet about 20 km south of Skellefteå. If I can help to highlight climate issues by running, then I’ll do it! My interest in the environment and the climate began during forestry high school, and has followed me since through life. I have done several environmental/ecological educational course but only later, when I read some environmental/ climate-related books from the 1970s did I realized that it's not a matter of knowledge. The knowledge that we affect the environment and climate negatively has been with us for a long time: the real question is why we don’t do anything about it? I have long known that there needs to be a paradigm shift in our (i.e. Western) view of the earth and its resources! Someone has to show the way and now it’s time to stop talking and act instead. Let us act together and follow our hearts, where we know the truth is! Personally, the thing I’m most afraid of is that the truth in my heart will disappear or fade amidst the shadows of consumption and stress of economic growth: that’s why I’m running!