Sonny Bergmark

#Runcop21
Start time:

12 November, 04:37

Distance:

ca 16.9 km, Burträskvägen 364, Skellefteå, SE

I run beacuse I want to leave a better and sustainable planet to my 4 children .

Jag lever på landet nära naturen vid havet och ser naturens nycker och skönhet på nära håll varje dag. Då och då slår det mig hur liten och utsatta vi är och hur beroende vi är av en jord som mår bra. Som löpare måste man ta hand om och vårda sin kropp om den ska hålla och erbjuda njutning, på samma sätt är det med vår jord. Jag springer för att jag vill efterlämna en bättre och hållbar jord till mina 4 barn.

I run beacuse I want to leave a better and sustainable planet to my 4 children .

I live in the countryside close to nature, just by the ocean. I see the whims of nature and beauty up close every day. Now and then it strikes me how small and vulnerable we are and how dependent we are on earth. Our only earth. As a runner you have to take care of and nurture your body if you want it to maintain and provide enjoyment, the same way it is with our earth. I run beacuse I want to leave a better and sustainable planet to my 4 children .