Robert Granström

#Runcop21
Start time:

12 November, 20:16

Distance:

6.2 km, Sörböle, Umeå, SE

Jag springer för mig

Hej jag heter Robert Granström, 28 år och bor i Umeå. Jag lönejobbar med styr och reglerteknik. Annars jobbar jag med olika typer av miljö engagemang. Jag vill springa för att jag inte tror på COP. Jag tror inte att det här är en fråga som kan lösas på toppnivå. Jag tror på att det är det lokala som måste gå in och visa vägen. Därför vill jag springa. För att skapa lokal uppmärksamhet. För att samla människor med vilja och kunskap att göra något. För att vi vill, för att vi kan och för att vi måste. Och där tror jag inte på världpolitiken. Inte heller på den nationella. Den kan göra mycket, men för att det ska gå snabbt (för att det måste gå snabbt) och för att få en ny framtid formad av oss istället för den 1 % måste det komma från grunden. Därför springer jag för mig själv. För jag tror att det bästa och enda sättet att lösa klimatfrågan är om vi alla bidrar. Så spring med mig!

I run for me

Hi. My name’s Robert, I’m 28 years old and live in Umeå. As paid work I deal with building automation. Apart from that I’m involved in different types of envoronmental issues. I want to run because I don't believe in COP. I don't believe that this question can be solved at the top political level. I believe that it is you and me, at our local level, that have to show the way. That's why I’m running. To generate local attention: to gather people with the will and knowledge to do something. Because we want to, we can and we have to. And on that level I don't believe in international or national politics. They can do lots, but to do things in time - and things have to happen fast - and in order to shape our future instead of simply that of the 1 % the change has to come from the grassroots. That's why I’m running for myself. Because I believe that the best and only way to solve the climate crisis is for everybody to contribute. So come and run with me!