Anton Grenholm

#170
Start time:

14 November, 18:38

Distance:

9 km, Sätra hpl, Hudiksvall, SE

I run for climate justice

När jag var liten bodde jag och min familj i Tanzania, och tillvaron där gav massor av intryck. Särskilt greps jag av orättvisorna mellan fattiga och rika. Under en resa tillbaka dit som vuxen fick jag också upp ögonen för klimatförändringarna och insåg betydelsen av det forskarna hade påstått, nämligen att konsekvenserna av ett nytt klimat skulle komma att bli som mest kännbara i fattiga länder. Klimatfrågan handlar mycket om global rättvisa. Samtidigt som vi hejdar klimatförändringarna behöver vi säkra fattiga människors rätt till utveckling och bättre levnadsvillkor. Intresset för klimatfrågorna har lett vidare till ett intresse för ekonomi, och särskilt för tillväxten som samhällets motor, men också som bidragande orsak till miljöproblemen, tror jag i alla fall. I många länder är ekonomisk tillväxt fortfarande avgörande för att kunna lyfta människor ur fattigdom och svält. Men vad tillför tillväxten i ett land som Sverige idag när vi redan har ett materiellt överflöd? Jag tror att det finns motsättningar mellan den nuvarande ekonomiska ordningen och möjligheterna att nå en hållbar utveckling som vi inte diskuterar tillräckligt. Ofta duckar vi – och då menar jag även vi inom miljörörelsen - för de diskussioner som kan tyckas besvärliga och krävande; de som utmanar rådande intressen, bekvämligheter och privilegier. Jag tror att det behövs en ganska radikal omställning, den måste diskuteras på djupet och jag tycker att miljörörelsen bör ta initiativet