Anne Udd

#Runcop21
Start time:

20 November, 04:52

Distance:

2,4 km, Ängelholm, SE

I run for action

Jag heter Anne Udd, är 54 år och bosatt i Ängelholm. Jag är en aktiv person och gillar att engagera mig inom olika områden, just nu inom ekobygg, odling, friluftsliv och är så är jag aktiv orienterare. Mitt miljöengagemang startade redan i Mulleskolan i Perstorp, där jag växte upp. Vi fick lära oss att inte skräpa ner i naturen. Samtidigt var jag lite fundersam på den konstiga lukten i min pappas arbetskläder när han kom hem från arbetet på Perstorpsplattan. Såsmåningom utbildade jag mig inom miljöområdet och jag har jobbat med miljöfrågor ända sedan slutet av 1980-talet. Redan då började larmen komma om hur koldioxidutsläppen påverkade klimatet men det var svårt att få med frågan i det praktiska miljöarbetet. Nu arbetar jag dels med kustvattenfrågor och dels som konsult inom miljöområdet bl.a. med kommuner och företag som arbetar med att minska sin klimatpåverkan. Jag möter alltså dagligen en mängd intresserade och kunniga personer och klimatfrågan är verkligen i fokus. Jag känner en stor frustration när jag vet hur stort engagemang som finns men hur trögt det är att komma överens politiskt, både på nationell och internationell nivå. Jag var en av dem som hoppades mycket på ett klimatavtal redan i Köpenhamn och kände verkligen sorg efter det misslyckade mötet. När jag fick inbjudan om att vara med i ”Run for life” blev jag väldigt sugen på att medverka i loppet. Dels gillar jag att springa och dels känns det väldigt symboliskt att få vara en länk i denna manifestation. Vi vet väldigt väl vad som behöver göras och att det är möjligt att vända utvecklingen. Nu är det hög tid att klimatfrågan även får ett genomslag politiskt. Jag hoppas på ett rättvist avtal med tillräckliga åttaganden för att vi ska undvika framtida klimatkatastrofer men också ett avtal som leder till ett bättre liv för hela jordens befolkning.