Anna Algö

#Runcop21
Start time:

20 November, 13:40

Distance:

4,4 km, Lund, SE

I run for the rivers

Jag heter Anna Algö, bor i Kristianstad och jobbar som miljöinspektör. Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av naturen. Är uppvuxen inom scoutrörelsen och lärde mig tidigt att visa hänsyn och ta hand om naturen runt mig. Så när jag skulle läsa vidare på högskolan var valet enkelt – biologi och miiljö. Ju mer jag lär mig desto mer ser jag hur snabbt vi springer mot en kollaps när naturen inte längre orkar stå emot. Höje å, som rinner genom Lund, är ett vattendrag som i början av ån har höga naturvärden med sällsynta musselarter. Mitten och slutet av ån lider däremot av övergödning från åkrar men får även ta emot mycket kemikalier från en gammal soptipp. Dessa gamla synder plus den nuvarande belastningen från reningsverket gör att ån inte når upp till kriteriet god ekologisk status. Problemet med soptippen och reningsverket är att vattnet de släpper ut innehåller föroreningar som inte försvinner. Reningsverken är gjorda för att rena kväve och fosfor, men det kommer mycket annat med avloppsvattnet som bara passerar rakt igenom ut i ån. Medicinrester, kemikalier och metaller fångas inte upp, vilket gör att fiskar missbildad och byter kön, sjöar blir övergödda och organismer i vissa fall dör. Hur vi lever och vad vi äter påverkar vattnet, från giftiga silverjoner i träningskläder, som tvättas ur i första tvätten, till de stora mängder kött som ökar utsläppen av kväve. Detta är ofta problem som vi inte ser, för effekten av den större biffen eller de antibakteriella träningskläderna finns inte där vi äter eller tvättar, de finns i ån, i sjön och i haven. Höje å är lite som resten av världen. Problemen globalt är att vi inte ser vad konsumtionen orsakar, tillverkningen ligger långt borta, föroreningar och klimatförändringar hamnar inte i nyheterna. Men det behöver inte vara så. Om vi tillsammans, politiker, företag och allmänhet, tar ansvar och hjälps åt – väljer smartare alternativ som förbrukar mindre resurser eller använder mindre kemikalier kan vi förändra klimatpåverkan. Men vi måste göra det nu!