Ann-Sofie Malmgren

#Runcop21
Start time:

20 November, 09:34

Distance:

ca 2 km, Helsingborg, SE

I run for my children

Jag heter Ann-Sofie Malmgren, är civilekonom som arbetar med marknadsföring för ätbara produkter i Helsingborg. Jag har två barn och ett stort intresse för både miljö och jämställdhet. Jag anser att vi alla har ett ansvar bidra till att världen blir något bättre under vår livstid. Min man brukar alltid använda ett gammalt citat ”Man ärver inte jorden av sina föräldrar utan lånar den av sina barn”. Ganska klyschig men det ligger något i det… Att delta i denna manifestation är ett sätt för mig att vara en del av någonting större. Att min enskilda insats kanske inte kan påverka så mycket men att vi tillsammans i en enad manifestation kan ha makt att påverka i det stora. Det är också ett sätt att visa för mina vänner, barn och kollegor att detta är viktiga frågor som berör oss alla och inte bara en utvald grupp (eller någon annan). Detsamma gäller alla viktiga frågor omkring oss, tycker jag – hur viktigt det är att vi engagerar oss i de frågor som berör oss. Det är ingen annan som kommer att göra det åt oss och det är lönt! Som Emil Jensen säger; ”om du inte står för något faller du för allt”. Precis som med miljön har vårt agerande idag konsekvenser för framtidens beteende och levnad. I den stora miljödiskussionen är dags att se världen ut ett helhetsperspektiv ovanför traditionella gränser för nationer, religioner och kulturer. Ett gemensamt krafttag för att lösa en livshotande situation som drabbar oss alla förr eller senare. Med mitt deltagande i Run for Your Life hoppas jag att kunna vara en positiv förebild för våra barn och att visa att man inte bara ska se till sig själv utan till alla andra som vi lever i relation med, både människor, djur och miljö. Allt för en lite bättre morgondag. Tack!