Andreas Almqvist

#Runcop21
Start time:

11 November, 06:51

Distance:

5,5 km, Norra sunderbyvägen, Boden, SE

I run for change

Liksom ni, så nås jag ständigt av nyheter som rör människans rov av jordens resurser och hur vår framfart utgör ett alltjämt större hot mot vårt klimat. Jag vågar nog också påstå att jag liksom de flesta av oss, alltför ofta bara håller med i det tysta men gör alldeles för lite för som verkligen bidrar till förbättring. Jag känner att jag alltför länge har använt ett slags ”maktlöshetsens skynke” som gömsle för mina samvetskval inför klimatfrågan. Det finns bara en planet och vi håller på att ta kål på den! Därför måste VI engagera oss och tillsammans måste Vi göra det NU! I min vardag försöker jag vara schysst mig själv och djuren och naturen genom att välja ekologiskt helst KRAV och helst även närproducerat, jag försöker äta mindre kött, sopsorterar, cyklar till jobbet, återanvänder shoppingpåsar, säger nej tack till reklam, m.m. Jag är med i run for your life för att visa mitt engagemang och att jag är beredd att göra uppoffringar för att våra barn och efterföljande generationer ska kunna leva och ha det bra på jorden. Låt oss vända trenden - tillsammans är vi starka nog att lyckas

I run for change

Like you, I constantly hear news concerning man’s raiding of the earth's resources and how our progress poses an increasingly acute threat to our climate. I’d also venture to say that like most of us I too often only agree in silence, but do far too little to really contribute to an improvement. I feel that for too long I’ve used a kind of ‘smokescreen of powerlessness’ in order to hide my remorse over the climate issue. There is only one planet and we're in the process of killing it off! So we have to get involved collectively, and together we have to do it NOW! In my daily life I try to be kind to myself, animals and the environment by choosing organic, ideally KRAV and locally produced products. I try to eat less meat, separate the rubbish, cycle to work, reuse shopping bags, say no thanks to advertising, etc. I'm taking part in ‘Run For Your Life’ to demonstrate my commitment and the fact that I’m willing to make sacrifices so that our children and succeeding generations can live and have a good life on earth. Let’s reverse the trend - together we’re strong enough to succeed.