Andrea Watson Athley

#runcop21
Start time:

18 November, 09:06

Distance:

4.5 km, Jönköping, Kinnarps arena, SE

I run for all the people and animals who are never heard

Jag heter Andrea, jag bor i Jönköping och tycker att boxrar är livets krydda. I 20-årsåldern landade jag i Delhi för att åka vidare till en by bebodd av en ursprungsbefolkning som kallar sig Bhiler. Kring deras by finns ingen skog, nästan inget vatten eller nederbörd och inte heller då odlingsbara grödor. Men det har funnits: före kolonialismen växte regnskog här. Den exploaterades av koloniasitörerna, höggs ner och marken förvandlades till torr stenöken. Upplevelsen band för mig ihop mitt engagemang för miljön och sociala frågor med funderingar kring global ekonomi och jämlikhet. Allt hänger ihop, och utan rättvis resursfördelning och människors egenmakt får vi ingen hållbar framtid.