Janne Lindgren

#136
Start time:

13 November, 18:52

Distance:

11,9 km, Kramfors, SE

Jag springer för att det inte finns någon

Jag heter Janne Lindgren, är 52 år och bor i Kramfors, Höga Kusten, Sverige, Jorden. Vi har ont om jordklot, det finns ingen "Planet B", så vi måste vara rädda om det lilla klot vi har! Vi ser orosmoln och tecken på att vi människor påverkar klimatet och möjligheten att leva på jorden. Ofta sker det på någon annan del av planeten, långt från utsläppen som oftast sker i den rika delen av världen. För mig räcker det som bevis för att vi måste göra något! Jag jobbar 4 mil hemifrån. Dit tar jag mig oftast med cykel och tåg, och ibland cyklar jag faktiskt hela vägen. Ibland jobbar jag på distans. I jobbet som handlar om att effektivisera och få till ett hållbart transportsystem, reser jag nästan 100% kollektivt och har många möten på distans. Att ändra på hur vi lever är inte direkt någon "rocket science". Det handlar om att springa, cykla, gå, ta bussen eller tåget i stället för att sitta ensam i var sin bil. Det handlar också om hur vi bor och äter. Jag t ex värmer huset med pellets och äter mycket viltkött och mycket rotsaker och grönsaker. När jag handlar så köper jag nästan bara ekologisk och rättvisemärkt mat. - Det är väl inget, säger kanske du? - Bra, då är vi två! ...eller tre ...fyra ...hundra ...tusen! - Heja! Då kör vi! Run for your life!

I run because there is no ”Planet B”!

My name is Jan Lindgren. I'm 52 years old. I live in Kramfors, the High Coast, Sweden, the Earth. We don't have that many planet Earths! There is no ”Planet B”, so we have to take care of our little planet. We can see threats and signs that we humans influence the climate and the possibilities to live on Earth. That often happens in another place on Earth, far from the emissions in the richer parts. For me, that is proof enough, to do something! I work 40 km from home. Most often I go there by bike and train, and sometimes I actually bike all the way. And sometimes I work from home. At work, which is about making the transport system more efficient and sustainable, I almost 100% go by public transport, and I have a lot of web-meetings. To change the way we live isn't really ”rocket science”! It's just about running, biking, walking, going by bus or train instead of driving one car each. It's also about how we live and eat. Me for instance heat my house with pellets made of saw dust, and I eat a lot of game meat and vegetables. I almost always buy ecological and fair trade food. Perhaps you say: - That's nothing! - OK Good, then we are two… or three… or four… or even hundreds or thousands. - Good! Let's go! Run for your life!