Magnus Sandwall (ny)

#67.019805, 19.904076
Start time:

10 November, 08:25

Distance:

Ca 4,3 km, Gällivare, SE

I run for my Child!

Magnus Sandwall är mitt namn och är 35 år. Bor i Gällivare med min sambo och dotter. På min fritid tycker jag om att vara ute i naturen. Jag springer i detta vackra landskap, Gällivare kommun. Valet var enkelt, att springa run for your life var självklart, för att springa är ett sätt att påverka! Att påverka så att klimat och natur förbli som det är. Även mitt barn ska få samma möjlighet att uppleva riktiga vintrar, med snö och kyla. Då vi bor norr om Polcirkeln tycker jag att vintern är en självklarhet. Vinter med snö och kyla är en årstid som kan upplevas mörk och trist, men då första snön kommer blir det ljusare. När fullmånen lyser upp snön ser man långt över myr och in i skogar. Det är speciellt med snö och fullmåne. Detta är något som jag vill att mina barn och kommande generationer ska få uppleva själva. Men med en stigande genomsnittstemperatur så börjar jag bli orolig att våra vintrar kan bli ett minne blott. Våra barn och deras barn ska få lära sig att på vintern finns det snö och att björnen går i ide på vintern. Naturen ska vara våran framtid. Jag springer för naturen, jag springer för framtiden, jag springer för mitt barn.

I run for my Child!

My name’s Magnus Sandwall and I’m 35. I live in Gällivare with my partner and daughter. In my spare time I like to be out in nature. I run in this beautiful landscape, the municipality of Gällivare. The choice was simple: taking part in ‘Run For Your Life’ was obvious, running is a way of influencing things! Influencing things so that the climate and natural environment remain as they are. My children should also have the same opportunity to experience real winters, with snow and cold. Since we live north of the Arctic Circle, I think winter is a given. Winter with snow and cold is a time of year that can be experienced as dark and gloomy – but when the first snow comes things become brighter. When the full moon lights up the snow you see far over the marshes and into the woods. There’s something special about snow in the full moon. And it’s something I want both my own children and future generations to experience themselves. With rising average temperatures, however, I’m beginning to worry that soon our winters may become no more than a memory. Our children and their children will learn that in winter there is snow and the bear hibernates in winter. Nature will be our future. I'm running for nature, I'm running for the future, I’m running for my child.