Talk: What are you running for? Climate worry and belief in the future

Omställningsnätverket
Start time:

16 November,

Where:

Ekologigruppen AB, Åsögatan 12, Stockholm, SE

Description:

Vår syn på världen och vår självbild har betydelse för förmågan att finna lösningar på socio-ekologiska utmaningar. Klimatfrågan väcker existentiella frågor om vilka vi är och vad som är viktigt. Välkommen till ett samtal där vi utifrån oss själva utforskar kopplingar mellan yttre och inre omställning. / A talk about the climate question and how it causes existential questions about who we are and what we need.