Talk: Climate confusion

PUSH Sverige
Start time:

04 November,

Where:

Globala gymnasiet, Hornsgatan 93, Stockholm, SE

Description:

Vår tids stora ödesfråga, superklimatår, FN, COP21, Kyoto-protokollet, förhandlingar, civilsamhället, klimat- och miljörörelsen, rättvisa och framtida generationer. Är det någon som faktiskt fattar vad som händer? Vad är COP21 och vad beslutas om i Paris mellan den 30 november och 11 december? Jo, det finns personer som fattar vad som händer, och den 4:e november kommer de att dela med sig av sin kunskap och sin erfarenhet. / What is really happening with the climate issues? What is COP21? Get more information and knowledge.