Talk: Are we all climate skeptics? A survey of the climate debate

Elsas hus, Studiefrämjandet och Linköpings kommun
Start time:

17 November,

Where:

Elsas Hus, Elsa Brändströms gata 3, Linköping, SE

Description:

Vad säger egentligen olika aktörer i klimatdebatten? Vilket samhälle vill de ha, vilka tekniska lösningar för de fram och hur ska vårt ekonomiska system egentligen organiseras för att möta klimatutmaningen? Hur möter argument varandra och vilka förändringar sker vid dessa möten? Föreläsning med klimatforskare Martin Hultman från LiU. / What tells the various players in the climate debate ? A lecture by climate scientists Martin Hultman from LiU.