Gränsöverskridande studiecirkel: Hållbar utveckling

Centerpartiet Sundsvall och Nordanstig i samarbete med fler aktörer.
Startzeit:

26 November,

Wo:

Skype, Sundsvall, SE

Bezeichnung:

Studiecirkel via bildkonferens på temat Hållbar utveckling. Syftet är att uppmärksamma nödvändigheten i att samarbeta över gränserna i gemensamma frågor och att se värdet i alternativa, mer klimatsmarta, kommunikationsvägar. Vi lär oss också mer om hur vi på andra sätt kan bidra i denna svåra och viktiga fråga.