Ecology Café: If everyone did what they should

Miljöcafégruppen
Startzeit:

12 November,

Wo:

Kungsgatan 101, Umeå, SE

Bezeichnung:

Att alla inte drar sitt strå till stacken när det gäller klimatfrågan är klart. Frågan är om det går att lära varandra, att hålla igen på utsläppen och mer allmänt att hjälpa hållbarheten på traven. Går det att lära oss att välja vägen mot hållbarheten? / Is it possible to teach each other to live more sustainable, so everyone feel responsibility for the environment and climate issues.