Climate changes in northern sweden

Såhkie, Umeå sameförening, och Arcum, Arktiskt centrum vid Umeå universitet.
Startzeit:

05 November,

Wo:

Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Umeå, SE

Bezeichnung:

Föreläsning av Maria Furberg, forskarstuderande inom folkhälsovetenskap, om norra Sveriges väderförändringar över tid. Samernas berättelser stämmer till stor del väl överens med vetenskapliga väderobservationer, men det finns undantag. Vad ska vi tro om observationer bland Arktiska urfolk som inte kan bekräftas av vetenskapen? / Lecture about climate changes in northern Sweden and how stories from arctic indigenous people agrees to the science.