04. Om

Hvorfor

Verdens ledere samles denne vinter for at forhandle om vores planets fremtid. Topmødet COP21 bliver en katalysator for klima-slagsmålet. På den ene side står lobbyister, de fossile brændstofindustrier og forslagsstillere til kontroversielle løsninger. På den anden side står bevægelsen for miljø- og klimaretfærdighed.
I sin seneste bog ”This Changes Everything” citerer Naomi Klein en forsker i solenergi. Hun fortæller sine elever:

»There are times when you must accept small steps forward and there are other times when you need to run like a buffalo, now is the time to run.«

Run for you life er et stafetløb tværs over Nordeuropa - et opråb om klimaretfærdighed og en bæredygtig fremtid - med start i den arktiske region og med afslutning i Paris i anledning af FN’s klimatopmøde COP21. Stafetløbet dækker mere end 4000 km og vil foregå 24 timer i døgnet i omkring 21 dage.

Læs mere om COP2.
Læs mere om klimaforandringerne.

We are the last generation that can fight climate change. We have a duty to act.

BAN KI-MOON - SECRETARY-GENERAL OF UN