Berättarkväll: Försmak Berättarkraft

Olofströms kommun och ABF
Starttidspunkt:

09 November,

Hvor:

Folkets Hus, Östra Storgatan 24, Olofström, SE

Beskrivelse:

En helkväll i berättandets tecken! Kura skymning inleder och följs av Operaimprovisatörerna som med publikens hjälp improviserar. Musikskolan spelar och Olofströms kommuns kulturpris för 2015 delas ut. Sara Rudolfsson, kommunalråd, berättar om sin personliga ingång i klimatfrågan.